Wrocław | Kłodzko | Wirutalny Dziekanat

Strefa Pracownika

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie.

W roku akademickim 2021/22 roku ustalono następujące stawki stypendium dla wyjazdów:

Strefa Pracownika

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie.

W roku akademickim 2021/22 roku ustalono następujące stawki stypendium dla wyjazdów:

Kraj należące do danej grupy Stawka dzienna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2022 przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Stawka dzienna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2022 przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 miesięcy*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów 1-125 i 14

180 €
126 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

160 €
112 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 €
98 €

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni

Najczęściej zadawane pytania

Formalności przed wyjazdem

  • Złożenie wniosku / podania o wyjazd zagraniczny
  • Podpisanie Staff Mobility for Training Mobility Agreement (umowa pomiędzy pracownikiem, instytucją wysyłającą, a instytucją przyjmującą)
  • Podpisanie umowy finansowej

Formalności i dokumenty po powrocie z praktyki

  • Dostarczenie zaświadczenia o odbytym szkoleniu
  • Raport – ankieta on-line
  • Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego
  • Rozliczenie finansowe z wyjazdu

Koszty podróży są obliczane na podstawie „Kalkulatora odległości” opracowanego przez Komisję Europejską i podanego do wiadomości na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl.

Formy uznania (doceniania) mobilnych pracowników:

  • możliwość awansu
  • kierowanie projektami adekwatne do zdobytych kwalifikacji

Erasmus Charter

PIC CODE 946602146

KOD ERASMUSA PL WROCLAW13

Erasmus Charter for Higher Education