Kontakt

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
WSZ Edukacja we Wrocławiu
Ul. Krakowska 56-62

international@edukacja.wroc.pl

Niniejsza strona została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.Informacje zawarte na stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.