Wrocław | Kłodzko | Wirutalny Dziekanat

Wyjazd na studia

Dla wszystkich studentów
pierwszego i drugiego stopia

Wyjazd na studia możliwy jest od drugiego roku studiów. Program dostępny dla osób znających język obcy w stopniu umożliwiającym realizację kursów w uczelni partnerskiej) (minimum poziom B1/B2)

Wyjazd na praktyki

Dla wszystkich studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, oraz „świeżo upieczonych” absolwentów

 Z wyjazdu mogą korzystać także studenci I roku. Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus + trwają od 2 do 12 miesięcy.