Erasmus +

Program

Nowy Program, nowe możliwości z programem Erasmus PLUS

WSZ Edukacja we Wrocławiu otrzymała Kartę Erasmusa+ na lata 2014 – 2020. Nowy program, o strategicznej formule jest realizowany na uczelni od roku 2014 / 2015. Praktyczne informacje można znaleźć w poszczególnych strefach.