Wrocław | Kłodzko | Wirutalny Dziekanat

Karta Erasmusa, EPS, PIC

Nowe możliwości z programem Erasmus PLUS

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) jest dokumentem uprawniającym do udziału w programie Erasmus+.
 
W grudniu 2020 Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” Kartę Erasmusa na cały okres trwania programu (2021-2027)