Karta Erasmusa, EPS, PIC

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) jest dokumentem uprawniającym do udziału w programie Erasmus+.
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” złożyła wniosek o przyznanie Karty do Komisji Europejskiej w marcu 2013 roku. Do wniosku została załączona deklaracja polityki Uczelni względem programu Erasmus+: Erasmus Policy Statement
W grudniu 2013 Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” Kartę Erasmusa na cały okres trwania programu (2014-2020)
Erasmus Charter
Organisation Name (In Native language) Wyższa Szkoła Zarzdzania Edukacja we Wrocławiu
Organisation Name (in English) Collage of Managament – Edukacja
Email address international@edukacja.wroc.pl
Erasmus ID PL WROCLAW13
PIC 946602146