Wyjazd na studia

Informacje ogólne

Kto może wyjechać?

Z wyjazdów mogą skorzystać studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów (znający język obcy w stopniu umożliwiającym realizację kursów w uczelni partnerskiej) (minimum poziom B1/B2).

Wyjazd na studia możliwy jest od drugiego roku studiów. 

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Każdy student może wykorzystać „kapitał mobilności” na wyjazd zagraniczny w każdym „cyklu studiów”, wynoszący 12 miesięcy (studia + praktyka).

Na wymianę w ramach jednego stopnia można wyjeżdżać wielokrotnie, z tym że jednorazowy okres pobytu za granicą powinien stanowić zamkniętą część programu studiów (np. jeden semestr), musi także zamknąć się w jednym roku akademickim.

Sprawdź wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa + zawartych w Karcie Studenta Erasmusa +.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wystarczy złożyć formularz aplikacyjny i czekać na informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i wynikach z Działu Współpracy z Zagranicą.

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj: http://international.wszedukacja.pl/international-cooperation/

Zasady finansowania

Zasady finansowania wyjazdów studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22.

Wsparcie indywidualne dla Mobilności Studentów wyjeżdżających na studia:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w EURO

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania (UK)

520

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

500

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

450

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Najczęściej zadawane pytania

Zostałeś zakwalifikowany. Co dalej?

Student skierowany na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest przed wyjazdem do przygotowania Learning Agreement for Studies (porozumienie o programie studiów) oraz do podpisania umowy dotyczącej wyjazdu i przyznania stypendium.

Student ma zrealizować na wyjeździe przedmioty oferowane przez uczelnię zagraniczną, związane z tematyką studiów.

Aby zaliczyć semestr student winien zaliczyć przedmioty za 30 punktów ECTS. Całość lub większość punktów powinna być zrealizowana na wyjeździe.

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem pamiętaj o ubezpieczeniu – uczestnik odpowiedzialny jest za posiadanie ubezpieczenia na cały okres pobytu za granicą.

 1. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ
 2. Dodatkowego ubezpieczenia z tytułu NNW i OC
 •  (Zaświadczenie do NFZ, celem wystawienia karty EKUZ uzyskuje się w Dziale Współpracy z zagranicą).
 •  Podpisanie umowy finansowej.
 •  Wypełnienie testu językowego (uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia on-line testu biegłości językowej).
 • Wypłata stypendium.
 • Odpowiednio wcześniej zaplanuj formę podróży oraz poczytaj o kulturze i zwyczajach panujących w kraju, do którego jedziesz.

Formalności i dokumenty po powrocie ze studiów

Po zakończeniu pobytu w uczelni zagranicznej, student dopełnia następujących formalności:

 •  Transcript of Records –  dostarczenie dokumentu Działu Współpracy z Zagranicą. Dokument ten wystawiany jest przez uczelnię zagraniczną i winien zawierać imię i nazwisko studenta, miejsce i okres pobytu, listę realizowanych przedmiotów z należnymi punktami ECTS oraz uzyskanymi oryginalnymi ocenami. Karta ekwiwalencji – dostarczenie dokumentu do Dziekanatu
 • Raport – ankieta on-line – do wypełnienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności
 • Wypełnienie testu językowego (uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia on-line testu biegłości językowej).
 • Rozliczenie finansowe z wyjazdu – zgodnie  podpisana umową.

Giełda informacji studentów Erasmusa + – Erasmus Student Network - www.esn.pl/

http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/zasady-wymiany-studentow

Erasmus Charter

PIC CODE 946602146

KOD ERASMUSA PL ERASMUS13


 

Załączniki:

Formularz kwalifikacyjny na studia

Karta ekwiwalencji Studia

Learning agreement Studia