Strefa pracownika

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie :

Kwoty dofinansowań wyjazdów:

W roku akademickim 2021/22 roku ustalono następujące stawki stypendium dla wyjazdów:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka

Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

180 Euro

Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 Euro

Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 Euro

*finansowaniu podlegają ̨jedynie dni pobytu w uczelni partnerskiej (min.2, max. 5), bez dni przeznaczonych na podróż.̇

 

Formalności przed wyjazdem:

  • Złożenie wniosku / podania o wyjazd zagraniczny
  • Podpisanie Staff Mobility for Training Mobility Agreement (umowa pomiędzy pracownikiem, instytucją wysyłającą, a instytucją przyjmującą)
  • Podpisanie umowy finansowej

Formalności po powrocie:

  • Dostarczenie zaświadczenia o odbytym szkoleniu
  • Raport – ankieta on-line
  • Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego
  • Rozliczenie finansowe z wyjazdu

Koszty podróży są obliczane na podstawie „Kalkulatora odległości” opracowanego przez Komisję Europejską i podanego do wiadomości na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl.

Formy uznania (docenienia) mobilnych pracowników:

  • możliwość awansu
  • kierowanie projektami adekwatne do zdobytych kwalifikacji

Erasmus Charter

PIC CODE 946602146
KOD ERASMUSA PL ERASMUS13
NR KARTY ERASMUSA 

Załączniki