Strefa pracownika

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie :

Kwoty dofinansowań wyjazdów:

W roku akademickim 2014/15 roku ustalono następujące stawki stypendium dla wyjazdów:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka

Grupa 1 Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 Euro

Grupa 2 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110 Euro

Grupa 3 Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100 Euro

Grupa 4 Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 Euro

Formalności przed wyjazdem:

  • Złożenie wniosku / podania o wyjazd zagraniczny
  • Podpisanie Staff Mobility for Training Mobility Agreement (umowa pomiędzy pracownikiem, instytucją wysyłającą, a instytucją przyjmującą)
  • Podpisanie umowy finansowej

Formalności po powrocie:

  • Dostarczenie zaświadczenia o odbytym szkoleniu
  • Raport – ankieta on-line
  • Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego
  • Rozliczenie finansowe z wyjazdu

Koszty podróży są obliczane na podstawie „Kalkulatora odległości” opracowanego przez Komisję Europejską i podanego do wiadomości na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl.

Formy uznania (docenienia) mobilnych pracowników:

  • możliwość awansu
  • kierowanie projektami adekwatne do zdobytych kwalifikacji

Erasmus Charter

PIC CODE 946602146
KOD ERASMUSA PL ERASMUS13
NR KARTY ERASMUSA 

Załączniki